Generációváltás az agrárszektorban – kis hazai körkép

Egy országos agrárkonferencia sorozaton kérdőíves formában kérdeztük meg a megjelent cégtulajdonosokat arról, hogyan képzelik el a generációváltást a saját vállalkozásukban. A válaszadók átlag életkora 55 év volt, a legfiatalabb kitöltő 26 éves volt, míg a legidősebb 89. A 16 kérdésből álló kérdés sort úgy állítottuk össze, hogy reális képet kapjon a tulajdonos a generációváltás lényegi pontjairól saját vállalkozására vonatkozóan.  

 

A kitöltött kérdőívek jól bemutatják a hazai agrárvállalkozások működési alapjait. A legtöbb családi agrárvállalkozás vezetését a tulajdonosok egymaguk látják el. A válaszadók majdnem kétharmada gondolja úgy, hogy azonnal megérződne a cége működésén, ha valamilyen oknál fogva kiesik a munkából. A megkérdezettek fele szeretné, ha családon belül megmaradna a cég és a cégvezetés is. Ugyanilyen arányban nyilatkoztak a cégvezetők arról, hogy van elképzelésük arról, hogy mit fognak tenni a stafétabot átadása után. Ugyan akkor csak 7%-a szeretne teljesen visszavonulni a munkától. A legtöbben családon belüli utódnak szeretnék átadni a vezetést. A kiszemelt utódot ösztönösen  terelik a cégvezetés felé, ugyan akkor ebben az utód kinevelésben látják a legnagyobb kihívást is. Legnagyobb félelmük az, hogy nem a saját elképzeléseik valósulnak meg az átadás után, ezért nem is tudják igazán elengedni a céget. Annak ellenére, hogy a válaszadók majdnem fele gondolt már arra, hogy tanácsadót keres fel, megtervezett cégutódlás kevés cégnél valósul csak meg, a válaszadók 1%-a rendelkezik csak írásos utódlási tervvel.

A kérdőívek is megerősítettek minket abban, hogy a hazai vállalkozások még mindig nem helyeznek kellő hangsúlyt a cég hosszú távú jövőjének kialakítására. A tapasztalatok is azt bizonyítják, hogy az egy emberre alapozott vállalkozásoknál a feladatok elvégzése a sürgősen elvégezendő irányába tolódik el, míg a fontos feladatok háttérbe szorulnak. Ennél az egyszemélyes irányítási modellnél azonban a cég és a család létkérdése függ a helyes egyensúly kialakításától. A legjobb döntésnek az bizonyul, ha bevonunk munkatársakat a cég irányításába és leosztunk bizonyos feladatokat, ami már határozott lépésnek számít a generációváltás sikeres megvalósítása felé.