GENERÁCIÓVÁLTÁS

Az aktívan működő magyarországi családi vállalkozások nagy részénél a legnagyobb problémát a kiöregedő cégvezetői nemzedék pótlása és a cég további sikeres működésének biztosítása jelenti manapság.

Ma Magyarországon mintegy 110 ezer olyan cég működik, ahol a tulajdonosok és ügyvezetők között apai, anyai vagy testvéri kapcsolat lelhető fel. A családi vállalkozásban nagy lehetőségek rejlenek a magyar gazdaság számára, hiszen a motivációjuknak és a tulajdonosi szerkezetnek köszönhetően sokszor életképesebbnek és erősebbnek bizonyulnak versenytársaiknálEzt bizonyítja, hogy sok nyugati országban a társadalmak gazdáságának gerincét jelentik a családi vállalkozások.

nyugat-európai országokban, a távol keleten vagy a tengerentúlon számos családi vállalkozás már több generáció váltáson ment keresztül. Ám a  tapasztalataik ellenére is a vállalkozás átörökítése még így is nehézséget jelent. A magyar vállalkozásoknak azonban kevés számú másolható mintáik vannak.

Egy korábbi felmérés adatai azt bizonyítják, hogy a magyarországi családi cégek tulajdonosai nehezen tudják a famílián belül tartani az évtizedek alatt felépített vállalkozást, és így a társaságot megfelelő utód híján esetleg kénytelenek eladni vagy leépíteni és felszámolni. Egy másik nehézséget jelentő állapot, hogy a családon belül is igen mély a nemzedékek közötti kommunikációs és generációs szakadék.

A nem családi kézben lévő társaságoknál az ügyvezetők igazgatósági ideje meghatározott években mérhető, a családi vállalkozásoknál nem ritka, hogy a családfő 20-25 évig is a vezetői székben ül. Ez elég hosszú idő ahhoz, hogy a cégvezető könnyen generációs csapdába essen,elmenjen mellette a technológiai fejlődés, átalakuljanak az üzleti modellek és a vásárlói szokások, a cég versenyképessége lecsökkenjen. A fejlődés és újítások elmaradnak, az idő előre haladtával nem kap hangsúlyt a változás és a megújulás.

A legtöbb esetben a következő generációnak a családon belül nincs lehetősége újításokat véghez vinni a cég életében, személyük nem kap elég hangsúlyt és döntési hatáskört a cég életében. Ezáltal nem érzik felelősségüket és fontosságukat a családi cég jövőképének megalkotásában és formálásában.

Hazánkban a generációváltást tovább nehezíti a potenciális átvevők elvándorlása a szakmától és az országból. A generációváltási modell hiánya miatt a családi vállalkozásokban a vezető szerepet betöltő szülői generáció sokszor nem is gondolkodik az utódok helyzetbe hozásán, maguk küldik más pályára a fiatalokat.

A Familiaritas Zrt. azon családi vállalkozások számára nyújt szakmai támogatást, ahol felmerül a cég vezetésének vagy tulajdonának átadása a következő generációnak.

MILYEN TIPIKUS HELYZETEK VANNAK? HOGYAN TUDJUK KEZELNI ŐKET?

Amikor váratlanul és hirtelen kell valakinek átvenni a kormányrudat

Nincs átvételre alkalmas utód a láthatáron

Amikor van idő az átadásra és van lehetséges utód a családon belül

Ha nem rendelkezünk semmilyen tervvel, akkor kölcsönzünk egy profi vezetőt, interim menedzsert az átmeneti időszakra.
Ha volt tervünk a váratlan kényszerű váltásra, akkor azt vegyük elő, aktualizáljuk és hajtsuk végre.

Felkészítjük a céget az értékesítésre vagy a tőzsdei bevezetésre. (Feladatok: cég átláthatóvá tétele, szabályozottság megteremtése, cégérték meghatározása, menedzsment felállítása, felelőségi körök átadása és kiosztása).
A tulajdon megtartásával csak a vezetés átadása a cél. (Feladatok: ellenőrzés kialakítása, vagyontervezés, menedzsment szerződés)

Ez az ideális helyzet okozza a legnagyobb kihívást a család számára, mert minden szereplő családtag, a döntések érzelmektől átitatva születnek; az átadó és az átvevő is úgy érzi, hogy nagy az ő egyéni felelőssége a további sikeres működésben; át kell adni az „uralmat”, mely egyáltalán nem könnyű.

MI KELL A SIKERES ÁTADÁSHOZ?

 

 

Mikor adom át?  Kinek? Mit? Hogyan? (írásos formában)

 
 

Az utód(ok) felé, tervszerű neveléssel előkészítve

 
 

Erő és elhatározás kell a kezdő lépéshez.

 
 

Mit fogok csinálni utána? Mi lesz, ha a jövőben egyáltalán nem szólhatok bele?

A LEGNAGYOBB FEJTÖRÉST OKOZÓ KÉRDÉSEK

  • Mit adjak át: a cégvezetést, a tulajdont is?

  • Kinek adjam át: Családtag(ok)nak, menedzsmentnek?

  • Alkalmas-e a kiszemelt átvevő a cégvezetésre?

  • Mikor adjam át? Mik a jelek, hogy itt az idő?

  • Mit fogok csinálni utána? Benn maradjak-e cégben tanácsadónak?

A FAMILIARITAS ZRT. HATÉKONY MUNKAMÓDSZERE

I. CÉLOK, JÖVŐKÉP MEGHATÁROZÁSA

Megfogalmaztatjuk az átadó generációval a célokat, jövőképet (tulajdon – cégvezetés –jövedelmek – az átadó generáció bevételei).

II. CÉG FELTÉRKÉPEZÉSE

A sikeres kivitelezéshez szükséges a cég felmérése és a jelenlegi működésének teljes feltérképezése. Módszere: interjúk, adatok elemzése.

III. JAVASLAT

A Familiaritas javaslatot tesz az elvégzendő feladatokra.

IV. MEGVALÓSÍTÁS

A sikeres generációváltás eléréséhez megfogalmazott változtatásokat a cégnek a mindennapi életében kell elméletből átfordítania gyakorlattá. Ebben az utolsó, de annál fontosabb szakaszban cégünk személyes jelenlétet és hathatós támogatást tud nyújtani a változások kivitelezéséhez.

 

A Familiaritas Zrt. hathatós tanácsot tud nyújtani a családi alkotmány, utódlási terv elkészítéséhez, az átadási folyamathoz szükséges szervezetfejlesztéshez!