GENERÁCIÓVÁLTÁS

Ma Magyarországon mintegy 110 ezer olyan cég működik, ahol a tulajdonosok és ügyvezetők között apai, anyai vagy testvéri kapcsolatok lelhetők fel. A családi vállalkozásban még nagy lehetőségek rejlenek a magyar gazdaság számára, hiszen a motivációjuknak és a tulajdonosi szerkezetnek köszönhetően életképesebbek és erősebbek. Ezt bizonyítja, hogy sok nyugati országban a társadalmak gazdáságának gerincét jelentik a családi vállalkozások.

A nyugat-európai országokban vagy a tengeren túlon a családi vállalkozások már több generáció váltáson mentek keresztül, vannak már tapasztalataik, megoldási mintáik erre a problémakörre. A vállalkozás átörökítése még így is nagyon nehéz. A magyar vállalkozásoknak nincsenek másolható mintáik. A tapasztalat azt mutatja, hogy az aktívan működő magyarországi családi vállalkozások nagy részénél a cég életében nem a szakemberhiány vagy az ügyfelek megtalálása jelenti a legnagyobb problémát manapság, hanem a kiöregedő cégvezetői nemzedék pótlása és a cég további sikeres működésének biztosítása.

Egy korábbi felmérés adatai azt bizonyítják, hogy a magyarországi családi cégek tulajdonosai nehezen tudják a famílián belül tartani az évtizedek alatt felépített vállalkozást, és így a társaságot megfelelő utód híján esetleg kénytelenek eladni vagy leépíteni és felszámolni. Egy másik nehézséget jelentő állapot, hogy a családon belül is igen mély a nemzedékek közötti kommunikációs és generációs szakadék. Ez nagymértékben a nem családi kézben lévő társaságoknál az ügyvezetők igazgatósági ideje meghatározott években mérhető, a családi vállalkozásoknál nem ritka, hogy a családfő 20-25 évig is a vezetői székben ül. Ez elég hosszú idő ahhoz, hogy a cégvezető könnyen generációs csapdába essen, elmenjen mellette a technológiai fejlődés, átalakuljanak az üzleti modellek és a vásárlói szokások, a cég versenyképessége lecsökkenjen. A fejlődés és újítások elmaradnak, az idő előre haladtával nem kap hangsúlyt a változás és a megújulás.

A legtöbb esetben a következő generációnak a családon belül nincs lehetősége újításokat véghezvinni a cég életében, személyük nem kap elég hangsúlyt és döntési hatáskört a cég életében. Ezáltal nem érzik felelősségüket és fontosságukat a családi cég jövőképének megalkotásában és formálásában.

Hazánkban a generációváltást tovább nehezíti a potenciális átvevők elvándorlása a szakmától és az országból. A generáciváltási modell hiánya miatt a családi vállalkozásokban a vezető szerepet betöltő szülői generáció sokszor nem is gondolkodik az utódok helyzetbe hozásán, maguk küldik más pályára a fiatalokat.

A Familiaritas Zrt. azon családi vállalkozások számára nyújt szakmai támogatást, ahol felmerül a cég vezetésének vagy tulajdonának átadása a következő generációnak.

Figyelem, az üzleti generációváltás egy ritkán előforduló, hosszú és összetett folyamat. Az átadást közvetlenül megelőző időszakban és az átadáskor krízis helyzetet idéz elő! Még akkor is, ha jó előre készült rá az átadó vezető.

 

MILYEN TIPIKUS HELYZETEK VANNAK? HOGYAN KEZELHETŐEK?

1. Amikor váratlanul és hirtelen kell valakinek átvenni a kormányrudat (haláleset, betegség, élethelyzet hirtelen megváltozása).

ha nem rendelkezünk semmilyen tervvel, akkor kölcsönzünk egy profi vezetőt, interim menedzsert az átmeneti időszakra.
ha volt tervünk a váratlan kényszerű váltásra, akkor azt vegyük elő, aktualizáljuk és hajtsuk végre.

2. Nincs átvételre alkalmas utód a láthatáron
Felkészítjük a céget az értékesítésre. (általában elvégzendő feladatok: cég átláthatóvá tétele, szabályozottság megteremtése, cégérték meghatározása, menedzsment felállítása).
A tulajdon megtartásával csak a vezetés átadása a cél. Megmutatjuk, hogyan lehet hatékony tulajdonos (feladatok: ellenőrzés kialakítása, vagyontervezés, menedzsment szerződés)

3. Amikor van idő az átadásra és van lehetséges utód a családon belül.
Ez az ideális helyzet okozza a legnagyobb kihívást a család számára, mert
minden szereplő családtag, a döntések érzelmektől átitatva születnek;
az átadó és az átvevő is úgy érzi, hogy nagy az ő egyéni felelőssége a további sikeres működésben;
át kell adni az URALMAT, mely egyáltalán nem könnyű.

4. Mi kell a sikeres átadáshoz?
TERV írásos formában (mikor adom át?, kinek?, mit?, hogyan?)
BIZALOM (az utód(ok) felé, tervszerű neveléssel előkészítve)
BÁTORSÁG (mit fogok csinálni utána?; mi lesz, ha nem szólhatok bele?)

A Familiaritas Zrt. hathatós támogatást tud nyújtani a családi alkotmány, utódlási terv elkészítéséhez, az átadási folyamathoz általában szükséges szervezetfejlesztéshez.

 


 

EZEK A LEGTÖBB FEJTÖRÉST OKOZÓ KÉRDÉSEK

Mit adjak át: a cégvezetést, a tulajdont is?
Kinek adjam át: Családtag(ok)nak, menedzsmentnek?
Alkalmas-e a kiszemelt átvevő a cégvezetésre?
Mikor adjam át? Mik a jelek, hogy itt az idő?
Mit fogok csinálni utána? Benn maradjak-e cégben tanácsadónak?

 


 

A FAMILIARITAS ZRT. HATÉKONY MUNKAMÓDSZERE

 

I. Megfogalmaztatjuk az átadó generációval a CÉLOKAT, JÖVŐKÉPET (tulajdon – cégvezetés –jövedelmek – az átadó generáció bevételei).

II. A sikeres kivitelezéshez szükséges a cég felmérése és a jelenlegi működésének teljes feltérképezése. Módszere: interjúk, adatok elemzése.

III. A Familiaritas javaslatot tesz az elvégezendő feladatokra.

IV. Megvalósítás. A sikeres generációváltás eléréséhez megfogalmazott változtatásokat a cégnek a mindennapi életében kell elméletből átfordítania gyakorlattá. Ebben az utolsó, de annál fontosabb szakaszban cégünk személyes jelenlétet és hathatós támogatást tud nyújtani a változások kivitelezéséhez.