GENERÁCIÓVÁLTÁS

Ma Magyarországon mintegy 110 ezer olyan cég működik, ahol a tulajdonosok és ügyvezetők között apai, anyai vagy testvéri kapcsolat lelhető fel. A családi vállalkozásban nagy lehetőségek rejlenek a magyar gazdaság számára, hiszen a motivációjuknak és a tulajdonosi szerkezetnek köszönhetően sokszor életképesebbnek és erősebbnek bizonyulnak versenytársaiknál. Ezt bizonyítja, hogy sok nyugati országban a társadalmak gazdáságának gerincét jelentik a családi vállalkozások.

A nyugat-európai országokban, a távol keleten vagy a tengerentúlon vannak családi vállalkozások, amik már több generáció váltáson mentek keresztül. Nekik vannak már tapasztalataik erre a problémakörre. Azonban a vállalkozás átörökítése még így is nagyon nehéz. A magyar vállalkozásoknak nincsenek másolható mintáik.

A tapasztalat azt mutatja, hogy az aktívan működő magyarországi családi vállalkozások nagy részénél a cég életében nem a szakemberhiány vagy az ügyfelek megtalálása jelenti a legnagyobb problémát manapság, hanem a kiöregedő cégvezetői nemzedék pótlása és a cég további sikeres működésének biztosítása.

Egy korábbi felmérés adatai azt bizonyítják, hogy a magyarországi családi cégek tulajdonosai nehezen tudják a famílián belül tartani az évtizedek alatt felépített vállalkozást, és így a társaságot megfelelő utód híján esetleg kénytelenek eladni vagy leépíteni és felszámolni. Egy másik nehézséget jelentő állapot, hogy a családon belül is igen mély a nemzedékek közötti kommunikációs és generációs szakadék.

A nem családi kézben lévő társaságoknál az ügyvezetők igazgatósági ideje meghatározott években mérhető, a családi vállalkozásoknál nem ritka, hogy a családfő 20-25 évig is a vezetői székben ül. Ez elég hosszú idő ahhoz, hogy a cégvezető könnyen generációs csapdába essen, elmenjen mellette a technológiai fejlődés, átalakuljanak az üzleti modellek és a vásárlói szokások, a cég versenyképessége lecsökkenjen. A fejlődés és újítások elmaradnak, az idő előre haladtával nem kap hangsúlyt a változás és a megújulás.

A legtöbb esetben a következő generációnak a családon belül nincs lehetősége újításokat véghezvinni a cég életében, személyük nem kap elég hangsúlyt és döntési hatáskört a cég életében. Ezáltal nem érzik felelősségüket és fontosságukat a családi cég jövőképének megalkotásában és formálásában.

Hazánkban a generációváltást tovább nehezíti a potenciális átvevők elvándorlása a szakmától és az országból. A generáciváltási modell hiánya miatt a családi vállalkozásokban a vezető szerepet betöltő szülői generáció sokszor nem is gondolkodik az utódok helyzetbe hozásán, maguk küldik más pályára a fiatalokat.

A Familiaritas Zrt. azon családi vállalkozások számára nyújt szakmai támogatást, ahol felmerül a cég vezetésének vagy tulajdonának átadása a következő generációnak.

 

MILYEN TIPIKUS HELYZETEK VANNAK? HOGYAN TUDJUK KEZELNI ŐKET?

1. Amikor váratlanul és hirtelen kell valakinek átvenni a kormányrudat (haláleset, betegség, élethelyzet hirtelen megváltozása).

ha nem rendelkezünk semmilyen tervvel, akkor kölcsönzünk egy profi vezetőt, interim menedzsert az átmeneti időszakra.
ha volt tervünk a váratlan kényszerű váltásra, akkor azt vegyük elő, aktualizáljuk és hajtsuk végre.

2. Nincs átvételre alkalmas utód a láthatáron
Felkészítjük a céget az értékesítésre vagy a tőzsdei bevezetésre. (feladatok: cég átláthatóvá tétele, szabályozottság megteremtése, cégérték meghatározása, menedzsment felállítása, felelőségi körök átadása éskiosztása).
A tulajdon megtartásával csak a vezetés átadása a cél. Megmutatjuk, hogyan lehet hatékony tulajdonos (feladatok: ellenőrzés kialakítása, vagyontervezés, menedzsment szerződés)

3. Amikor van idő az átadásra és van lehetséges utód a családon belül.
Ez az ideális helyzet okozza a legnagyobb kihívást a család számára, mert
minden szereplő családtag, a döntések érzelmektől átitatva születnek;
az átadó és az átvevő is úgy érzi, hogy nagy az ő egyéni felelőssége a további sikeres működésben;
át kell adni az URALMAT, mely egyáltalán nem könnyű.

4. Mi kell a sikeres átadáshoz?
TERV írásos formában (mikor adom át?, kinek?, mit?, hogyan?)
BIZALOM (az utód(ok) felé, tervszerű neveléssel előkészítve)
BÁTORSÁG (erő és elhatározás kell a kezdő lépéshez)
JÖVŐKÉP (mit fogok csinálni utána?; mi lesz, ha nem szólhatok bele?)

 


 

EZEK A LEGTÖBB FEJTÖRÉST OKOZÓ KÉRDÉSEK

Mit adjak át: a cégvezetést, a tulajdont is?
Kinek adjam át: Családtag(ok)nak, menedzsmentnek?
Alkalmas-e a kiszemelt átvevő a cégvezetésre?
Mikor adjam át? Mik a jelek, hogy itt az idő?
Mit fogok csinálni utána? Benn maradjak-e cégben tanácsadónak?

 


 

A FAMILIARITAS ZRT. HATÉKONY MUNKAMÓDSZERE

 

I. Megfogalmaztatjuk az átadó generációval a CÉLOKAT, JÖVŐKÉPET (tulajdon – cégvezetés –jövedelmek – az átadó generáció bevételei).

II. A sikeres kivitelezéshez szükséges a cég felmérése és a jelenlegi működésének teljes feltérképezése. Módszere: interjúk, adatok elemzése.

III. A Familiaritas javaslatot tesz az elvégezendő feladatokra.

IV. Megvalósítás. A sikeres generációváltás eléréséhez megfogalmazott változtatásokat a cégnek a mindennapi életében kell elméletből átfordítania gyakorlattá. Ebben az utolsó, de annál fontosabb szakaszban cégünk személyes jelenlétet és hathatós támogatást tud nyújtani a változások kivitelezéséhez.

A Familiaritas Zrt. hathatós tanácsot tud nyújtani a családi alkotmány, utódlási terv elkészítéséhez, az átadási folyamathoz szükséges szervezetfejlesztéshez.