Konferencia belső visszhang

Egy konferencián mindig nagy mennyiségben zúdul az információ a résztvevőkre. Az előadások, információs anyagok, beszélgetések inspirálóan hatnak az emberre. Előadóként a többi előadást azonban máshogy figyeli az ember. Figyel az előadásmódra, a tartalomra, mennyire kapcsolódik a saját témához a másik előadás, mennyire van átfedés a saját mondandóval, röviden fogalmazva nem csak hallgatóként ül ott az ember.

Azt tapasztaltam meg, hogy a generációváltásról tanácsadóként nehezen lehet olyan élményszerűen nyilatkozni, mint azt a kerekasztal beszélgetések résztvevői tették meg, akik saját generációváltás történeteiken keresztül tudták közelebb hozni a hallgatósághoz a cégutódlás kihívásait és szépségeit.

Jó volt azonban visszahallani a generációváltóktól és az alapítóktól azokat a gyakorlatokat, amiket én, mint tanácsadó is alkalmazok munkám során. Megerősítettek engem abban is, hogy ahány család, annyi féle generációváltás.